Povreda na javnoj površini

Dogodila Vam se povreda na javnoj površini? Relativno se mali broj ljudi, uglavnom zbog neznanja ili nedostatka finansijskih sredstava, odluči na traženje odštete od nadležnih organa gradske vlasti, odnosno drugih javnih institucija.

1. Okliznuli ste se na neočišćenoj zaleđenoj površini

2. Povredili ste se upadom u neobezbeđen šaht ili oštećenje na kolovozu i trotoaru

3. Povredili ste se na bilo kojoj javnoj površini (parkovi, trgovi, ugostiteljski objekti, kupalište, sportsko-rekreativni centri ili sl.)

4. Obrušila se na Vas fasada oronulih građevina ili neobezbeđenih radova

5. Pretrpeli ste štetu nastalu padom dotrajalog stabla drvoreda…

ŠTA TREBA DA RADITE AKO VAM SE DESI POVREDA NA JAVNOJ POVRŠINI:

Najsigurniji put za ostvarivanje Vaših prava jeste da o štetnom događaju obavestite nadležne organe, policiju i Hitnu pomoć sa lica mesta. Ukoliko postoje svedoci Vaše nezgode zamolite da Vam ostave podatke (ime i prezime, broj telefona). Uredno se javite za lekarsku pomoć i sprovedite lečenje do kraja po savetu lekara. Sačuvajte sve od dokumetacije koju imate od dana nastanka štetnog događaja (lekarski nalazi, zapisnici, računi od lečenja i sl.)

Imate pravo naknade materijalne i nematerijalne štete. Pozovite nas, mi znamo kako da rešimo Vaš problem i kome da se obratimo.