Napadi pasa i mačaka lutalica

UJEDI PASA I MAČAKA LUTALICA

Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima gradova psi lutalice su prisutni u čoporima i često bez razloga napadaju prolaznike. Nisu retke situacije u kojima se ti napadi završe ujedom i ozbiljnim povredama.

Najbitnije je odmah otići u nadležnu medicinsku ustanovu i potražiti pomoć kako bi se otklonila opasnost od nastupanja bilo kakve eventualne posledice po zdravlje oštećenog. Novčana naknada za ujed psa predstavlja vid nematerijalne štete koju oštećeno lice ima pravo da potražuje.

Česta je zabuna da pretrpljeni ujed uvek mora da potiče od psa. Situacije jesu retke, ali isto tako se dešava da, primera radi i mačke napadaju i ujedaju ljude za šta takođe sledi odšteta.

Ukoliko Vas je ujeo pas ili mačka lutalica u skladu sa trenutnom praksom možete da naplatite iznos od oko 100.000,00 – 250.000,00 dinara na ime Vašeg bola, straha I naruženosti. Postupak nije brz ali se pre ili kasnije naplati. Za početak je bitno obratiti se nadležnoj zdravstvenoj ustanovi radi pribavljanja potrebne medicinske dokumentacije, a ostalo je naš posao.

Za Vaša prava u tom slučaju je nadležan sekretarijat za stambene i komunalne usluge same opštine u kojoj se desio štetni događaj.
Agencija Iskra u celosti finansira postupak, koji moze da prevazilazi i vrednost samog spora, koje po okončanju postupka potražuju od tužene strane.

Vaše je da brinete o Vašem oporavku a naš posao je da dobijete ono što Vas po zakonu sleduje!