Ujedi pasa lutalica

UJEDI PASA LUTALICA

Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima gradova psi lutalice su prisutni u čoporima i često bez razloga napadaju prolaznike. Nisu retke situacije u kojima se ti napadi završe i ujedom I ozbiljnim povredama.

Najbitnije je odmah otići u nadležnu medicinsku ustanovu i potražiti pomoć kako bi se otklonila opasnost od nastupanja bilo kakve eventualne posledice po zdravlje oštećenog. Novčana naknada za ujed psa predstavlja vid nematerijalne štete koju oštećeno lice ima pravo da potražuje

Česta je zabuna da pretrpljeni ujed uvek mora da potiče od psa. Situacije jesu retke, ali isto tako se dešava da, primera radi i mačke napadaju i ujedaju ljude za šta takođe sledi odšteta.

Ukoliko Vas je ujeo pas ili mačka lutalica u skladu sa trenutnom praksom možete da naplatite iznos od oko 100.000,00 – 250.000,00 dinara na ime Vašeg bola, straha i naruženosti. Za početak je bitno obratiti se nadležnoj zdravstvenoj ustanovi radi pribavljanja potrebne medicinske dokumentacije, a ostalo je naš posao.

Za Vaša prava u tom slučaju je nadležan sekretarijat za stambene i komunalne usluge same opštine u kojoj se desio štetni događaj.

Agencija Iskra u celosti finansira postupak, koji moze da prevazilazi i vrednost samog spora, koje po okončanju postupka potražuju od tužene strane.

Vaše je da brinete o oporavku, a naš posao je da dobijete ono što Vam po zakonu sleduje!

Call Now ButtonPozovite nas