USLUGE

Saobraćajne nezgode

Vi ili neko Vama blizak imao je saobraćajnu nezgodu u protekle tri godine, zadobili ste povredu ili imali materijalnu štetu. Pozovite nas, mi ćemo rešiti Vaš problem naknade štete na koju imate pravo.

Povreda na radu

Ako je zaposleni pretrpeo povredu na radu ili oboleo od profesionalne bolesti, za vreme bolovanja ima pravo na isplatu 100 posto prosečne zarade ostvarene u tri meseca koja prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, a ova isplata ne može biti manja od minimalne zarade.

Povreda na javnoj površini

Dogodila vam se povreda na javanoj površini? Relativno se mali broj ljudi, uglavnom zbog neznanja ili nedostatka finansijskih sredstava, odluči na traženje odštete od nadležnih organa gradske vlasti, odnosno drugih javnih institucija.

Naknada za rezerviste za vreme NATO bombardovanja

Za vreme trajanja NATO bombardovanja 1999. godine mnogi od vas su bili učesnici tog ratnog vihora. Ukoliko ste Vi ili neko Vama blizak upravo bili angažovani od strane ministarstva odbrane (Dražave), javite se da ostavrimo Vaša prava koja Vas sleduju na ime duševne boli za pričinjenu diskriminaciju i razliku u dnevnicama.

Napadi pasa i mačaka lutalica

Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima gradova psi lutalice su prisutni u čoporima i često bez razloga napadaju prolaznike. Nisu retke situacije u kojima se ti napadi završe i ujedom I ozbiljnim povredama.

POZOVITE NAS I NAŠI SARADNICI DOLAZE U NAREDNIH 24 H KOD VAS NA ADRESU!


KONTAKT

Pozovite nas