Saobraćajne nezgode

NAKNADA ŠTETE IZ SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Vi ili neko Vama blizak imao je saobraćajnu nezgodu u protekle tri godine, zadobili ste povredu ili imali materijalnu štetu. Pozovite nas, mi ćemo rešiti Vaš problem naknade štete na koju imate pravo.

ŠTA JE OBAVEZNO OSNOVNO OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI I KO IMA PRAVO NAKNADE?

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornog vozila. Funkcija osiguranja od autoodgovornosti je da osiguranika zaštiti u slučaju da pričini štetu trećem licu, tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik nadoknaditi osiguravajuće društvo.

Pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja iz autoodgovornosti imaju :
 1. Sva lica (osim vozača) koja se nalaze u vozilu koje je prouzrokovalo saobraćajnu nesreću
 2. Sva lica koja se nalaze u drugim vozilima koja učestvuju u saobraćajnoj nesreći, a koja nisu sama izazvala nezgodu
 3. Pešaci
 4. Biciklisti
 5. Motociklisti…
Naknada štete oštečenih lica se odnosi na:
 1. Materijalnu štetu koja se obuhvata:
 • Štetu na vozilu
 • Oštećenje stvari (telefon, odeća…)
 • Sve troškove koji su nastupili (troškovi lečenja, tuđe nege i pomoći, troškovi sahrane, i sl.)
 • Izgubljene zarade, dobiti i sl.
 1. Nematerijalnu štetu koja obuhvata:
 • Fizičku bol zbog zadobijenih telesnih povreda
 • Pretrpljen primarni i sekundarni strah
 • Duševnu bol zbog naruženosti (narušavanje spoljašnjeg izgleda)
 • Duševnu bol zbog teškog invaliditeta bliske osobe (bračni drug, roditelji, deca…)
 • Duševnu bol zbog smrti bliskog lica (deca, roditelji, bračni drug, braća i sestre ukoliko su u vreme nastupanja nezgode živeli u zajednici)
ŠTA KADA NEZGODU IZAZOVE VOZILO KOJE NIJE OSIGURANO ILI NEPOZNATO VOZILO?

Ukoliko se radi o ovakvom štetniku imate pravo nadoknade iz Garantnog fonda pri Udruženju osiguravača Srbije. Ako je štetu prouzrokovalo neregistrovano vozilo ostvarujete puno pravo nakande materijalne i nematerijalne štete, a ako je reč o NN vozilu ostvarujete pravo naknade nematerijalne štete.

ŠTA ZNAČI REGRES PREMA VOZAČU?

Ovde govorimo o situaciji kada osiguravajuće duštvo nakon izmirenja svoje obaveze i isplate naknade štete ipak potražuje da sam vozač-štetnik vrati novac u osiguranje. To se dešava u situacijama kada izazivač nezgode upravlja vozilom:

 • Pod dejstvom alkohola iznad zakonom dozvoljene granice
 • Pod dejstvom bilo kojih dugih psihoaktivnih supstanci
 • Bez važeće vozačke dozvole onom kategorijom kojom upravlja ili pod zabranom upravljanja
 • Neregistrovanim vozilom
 • Otuđenim vozilom, a da je to njemu bilo poznato
 • Namerno izazivajući nezgodu
 • Koje je bilo tehnički neispravno, a da je to njemu bilo poznato
ŠTA JE POTREBNO DA ČINITE UKOLIKO VAM SE DESI SAOBRAĆAJNA NEZGODA?

Oštećena lica u saobraćajnoj nezgodi u datom momentu trpe visok nivo stresa i primarnog straha. Važno je da, ukoliko je to moguće, ostanete mirni i pribrani.

Da li se radilo o Vama kao povređenom vozaču, putniku ili pešaku, prvo o štetnom događaju obavestite policiju i hitnu pomoć. Ni u kom slučaju, sem ukoliko Vam nije hitno potrebna lekarska pomoć, ne napuštajte lice mesta i ne pomerajte Vaše vozilo do dolaska policije. Nakon što je sobraćajna policija uradila svoj posao i evidentirala nezgodu i ukoliko ste zadobili povrede javite se lekarskoj ustanovi najkasnije u roku od 48 sati. Vaša obaveza na dalje bi bila da sprovedete lečenje do kraja po savetu lekara.

ŠTA JOŠ TREBA DA ZNATE?

Ukoliko ste oštećeni i štetnik ( lice koje je prouzrokovalo nezgodu ) želi da napusti lice mesta i već o tome razgovara sa Vama, ukoliko ste u mogućnosti uzmite njegove podatke i zapamtite registarske oznake vozila koje je izazvalo nezgodu. Bez obzira na pomenutu situaciju Vašu nezgodu prijavite nadležnim organima.

Ukoliko Vas ošteti nepoznato vozilo, a da nemate nikakve podatke o istom pokušajte primetiti da li postoji očevidac Vaše nezgode, zamolite da ostane i da Vam pomogne. Pozovite policiju i hitnu pomoć sa lica mesta nezgode.

Ukoliko ste Vi izazvali nezgodu, a postoje povređena lica u Vašem vozilu obavezno, bez odlaganja obavestite policiju i pružite pomoć povređenim licima. Obratite pažnju da ne prođe više od dva časa, a da ne kontaktirate nadležne organe, jer ukoliko ste nezgodu i izazvali ne znači nužno i da ćete snositi štetu za povređene Vaše putnike.

Call Now ButtonPozovite nas